Promillegrenser på sjøen

I Norge er promillegrensen til sjøs satt til 0,8. Det betyr dog ikke at man ikke man bli straffet av politi og påtalemyndigheten om man har mindre enn 0,8 i promille. Som alle vet reagerer vi mennesker ulikt på alkohol og der noen av oss tåler mye er det andre som tåler meget lite. I tillegg er det ikke slik at vi alltid kan drikke like mye heller. Enkelte dager kan man drikke både fire og fem halvlitere med øl og føle seg helt fin, mens neste dag holder det lenge med to pils før man føler seg beruset. Det er også her fallgruven for promille på sjøen kommer inn. Om man ferdes til sjøs og er involvert i en ulykke kan man bli straffet selv om promillen er under grensen på 0,8. Om man fremstår tydelig beruset eller har en oppførsel som ikke behager seg til sjøs, kan politiet staffe en, også om man ikke selv var grunn i uhellet. Vurderinger som dette gjøres av politiet på stedet og det er opp til den enkelte politibetjenten å avgjøre om båtførerens oppførsel og fremtreden er passende for en båtfører. I tillegg skal man huske at selv lav promille, under grensen på 0,8, kan se en bli erstatningspliktig ved eventuelle uhell.

I de aller fleste tilfeller vil man ikke risikere å måtte dekke erstatning om man er under 0,8, men finner politiet grunnlag for straffeforfølgelse, kan man forvente at også forsikringsselskapet vil se nærmere på saken.

Promille og godt sjømannskap henger ikke sammen

I utgangspunktet bør man holde seg helt edru når man ferdes i båt. Godt sjømannskap innebærer at man alltid har full kontroll på båten, navigering, sikkerhet og passasjerer. Med andre ord, ikke oppgaver som bør blandes med alkohol. Selv om man vet at selv små mengder alkohol kan påvirke både dømmekraft og koordinasjon, er det mange som gambler med mengden alkohol de drikker til havs. For å komme opp i en blodpromille av 0,8  må en mann som veier 75 kilo ikke drikke mer enn to halvlitere øl eller to glass vin. Nå tar det cirka en time fra man konsumerer alkoholen til man oppnår målbar promille, men det er ingen garanti. Det er heller ingen garanti for at man ikke får promille raskere, ei heller at man ikke reagerer på alkoholen slik man forventet.

Hvordan påvirker alkohol evnen til å styre en båt

Forskning utført blant annet ved Universitet i Bergen, viser tydelig at 0,8 i promille reduserer en båtførers evne til å fatte viktige avgjørelser. Mange skjuler seg bak det faktum at man i båt ikke trenger å gjøre like mange og raske avgjørelser som man må i bil, men dette stemmer ikke. Ja, det å skulle kjøre bil bringer med seg flere avgjørelser da man ofte er omgitt av andre biler og fotgjengere, men også til havs kan det være behov for raske avgjørelser og befinner man seg i den norske skjærgården under høysesongen, kan man på ingen måte skjule seg bak at man ikke trenger å forholde seg til andre. I tillegg er det lang rekke situasjoner som kan oppstå om bord i en båt. Plutselig væromslag, råbølger, andre båtførere som ikke respekterer forkjørsrett, med mer. Alle situasjoner som krever at man er ved sine fulle fem. Evnen til å kunne handle raskt og riktig i en vanskelig situasjon, kan være forskjellen på liv og død.

Blir du tatt med promille til havs risikere du følgende

Promille mellom 0,8 og 1,5 straffes med bøter.
Promille mellom 1,5 og 2,0 gir under normale omstendigheter bot og betinget fengsel.

Promille over 2,0 gir automatisk bot og ubetinget fengsel selv om det ikke foreligger skjerpende omstendigheter.

Boten settes normalt til en tredels brutto månedsinntekt, men kan under skjerpede omstendigheter bli høyere .