Kystskippersertifikat D5

Som kystskipper har man det overordnede ansvaret for en mindre båt, i de fleste tilfeller en fiskebåt eller liten fraktebåt. Jobb som skipper innebærer blant annet at man har ansvaret for mannskapets arbeidsmiljø og sikkerhet, vedlikehold av båten, trygg navigering og sikkerhetskontroll av båten og båtens utstyr. Som skipper på en mindre båt er det helt vanlig at man må bære flere hatter og arbeidsoppgavene er langt flere enn de vil være på en større båt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kystskipper vil inkludere

 • Navigering og føring av båten
 • Det endelige ansvar for mannskapets sikkerhet og alle HMS regler som gjelder
 • Kommunikasjon med andre fartøy, myndigheter og kunder/kjøpere
 • Ansvarlig for at alt vedlikehold av båten, maskiner og utstyr utføres riktig og til riktig tidspunkt
 • Delta aktivt i fiske og andre forefallende arbeid

Hva kreves av en kystskipper

Kystskipper er en meget krevende jobb og man må ha en over gjennomsnittlig teknisk innsikt, da det er mye høyteknologisk utstyr ombord som skal betjenes, samtidig som man skal passe på navigasjon, sikkerhet og i perioder meget tøffe værforhold. Med andre ord må man være bekvem med å utføre en rekke arbeidsoppgaver på en og samme tid. Det er også strenge krav til en kapteins helse, og god hørsel, samt godt syn er påkrevd. En karriere som kystskipper kan høres forlokkende ut, men det mange ikke er oppmerksom på er at man som skipper har meget lange arbeidsdager og man er ute til havs i lengre perioder. I mange tilfeller er man ute på havet og borte fra hjem og familie i mange uker av slengen.

Utdanning

For å kunne bekle seg med tittel som kystskipper, må man ha kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5, også kjent som bare D5. På folkemunne kaller man gjerne sertifikatet kystskippersertifikat. Om man er innehaver av dette sertifikatet, har man rett til å føre en yrkesbåter på inntil 500 bruttotonn, i det som omtales som nær kystfart. For å kunne søke om kystskippersertifikatet, må man kunne dokumentert fartstid med aktiv dekkstjeneste fra sjøgående skip i norsk farvann. Om man ikke har 36 måneder eller mer med dokumentert fartstid, må man gjennomføre 12 måneder med systematisk opplæring om bord på et sjøgående skip. Kravet til 12 måneder opplæring kan reduseres til seks måneder dersom man besitter fagbrev som fisker eller matros. Om man er usikker på om man kan dokumentere nok fartstid, bør man kontakte Sjøfartsdirektoratet. Utdannelse som kystskipper kan gjennomføres på en rekke maritime skoler over hele Norge. Det er også mulig å finne kurs og og nettundervisning som gjør det enklere å starte utdannelsen samtidig som man opparbeider seg nok fartstid.

Etter- og videreutdanning

Har du først kommet så langt at du har bestått alle eksamener og praktiske prøver, kan det være seg at du ønsker å ta videre kurs og utdannelse. Kystskippere er en ettertraktet yrkesgruppe og med riktige kurs og etterutdanning kan man åpne en lang rekke dører. Kurs og etterutdanning som er å anbefale er for eksempel ledelse, miljø og sikkerhet, økonomi, samt ulike tekniske og mekaniske fag. Videreutdanning for kystskippere kan gjennomføres på en rekke maritime tekniske fagskoler, høgskoler og universiteter. Det finnes også kurs fra andre tilbydere, men det er anbefalt at man sjekker at de gir samme status som en eksamen fra en maritim skole eller universitet.

Utdannelser man kan ta som alle kan føre til kystskipperstatus er:

 • Høgskoleingeniørutdanning, nautikk Bachelor-nivå
 • Kystskipper på Videregående
 • Maritime navigasjonsfag på Videregående
 • Nautisk Bachelor på universitet
 • Skipsfører på fagskole
 • Teknisk fagskole nautiske fag / fiskerifag på Fagskole

For mer informasjon om kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 og krav som stilles, bør man kontakte sjøfartsdirektoratet. Direktoratet arbeider med en rekke reviderte emneplaner, så det er best å kontakte dem direkte slik at man er sikret riktig informasjon.