Fritidsbåtskipper D5L

I Norge er det klare krav til de ulike sertifikatene man må ha for å føre båter i norske farvann. Er du en av dem som er en erfaren båtfører og ønsker å oppgradere båt til en noe større type, må du påse at du har papirene dine i orden. De siste 15 årene har man sett en markant økning av antall fritidsbåter i Norge som teller mer enn 24 meter i lengde, eller 78 fot om man vil. For at man skulle kunne føre en båt på denne størrelsen må man avlegge en egen båtførerprøve som gir en sertifikatet i klassen Fritidsbåtskipper D5. Sertifikatet het tidligere fritidsbåtskippersertifikat og er tiden kommet for å oppgradere ditt sertifikat, vil du nå bli innehaver av et Fritidsbåtskipper D5. Det er ingen forskjell mellom de to sertifikatene og det er enkelt nok å oppgradere om du ønsker siste versjon, Det er bare å kontakte sjøfartsdirektoratet så hjelper de deg med søknadsprosessen. Den eneste endringen som ble innført samtidig som navneendringen trådte i kraft 1 Juni 2012, er at man nå ikke lengre trenger ta hensyn til båtens bruttotonn vekt. Før var innehavere av fritidsbåtskippersertifikat begrenset til båter med en bruttotonn vekt på maks 30 bruttotonn, men i dag trenger man ikke å tenke over båtens vekt. Så lenge den er maksimalt 24 meter er man trygg.

Neste 7000 fritidsbåtskippere i Norge

Ifølge tall fra sjøfartsdirektoratet er det siden endringen trådte i kraft 158 personer som har avlagt prøven for Fritidsbåtskipper D5, mens det ennå er 6.672 personer som besitter den gamle versjonen. Sjøfartsdirektoratet opplyser at både det nye og gamle sertifikatet gjelder i farvann beskrevet som “i stor kystfart”. Begrepet vil si at det gjelder for inntil 20 nautiske mil av grunnlinjen, pluss området mellom Lindesnes – Limfjordens vestmunning og Karlskrona – Swinemünde.

Fri rekkevidde

Om du ikke er fornøyd med begrensningene i område som dagens Fritidsbåtskipper D5 bringer med seg, kan du relativt enkelt utvide bruksområdet for sertifikatet til å gjelde i alle farvann verden over. Alt du trenger å gjøre er å avlegge og bestå eksamen for Fritidsbåtskipper D5, før du deltar på kurs og avlegger eksamen for sertifikatet som heter Fritidsbåtskipper D5LA. Dette sertifikatet utstedes på engelsk og inkludert i kostnadene av eksamen ligger registrering av sertifikatet i alle internasjonale register over båtførere.

Krav som stilles til innehavere av Fritidsbåtskipper D5

 • Man må være fylt 18 år
 • Man må ha bestått fritidsskippereksamen hos et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet
 • Man må fremlege gyldig helseærklæring fra lege
 • Man må kunne dokumentere godkjent fartstid

Hva teller som godkjent fartstid

Du har disponert og regelmessig brukt et fartøy lengre enn 8 meter og opp til 15 meter, i minst 3 år. For å bevise dette må du ha hatt eierskap til båten og sammenhengende rett til å disponere båten. I tillegg må man kunne dokumenter jevnlig bruk. Dette kan gjøres med ulike kvitteringer som service, inkludert antall timer på motor, deltakelse på ulike organiserte reiser og kvitteringer fra ulike gjestehavner etc. Disposisjonsrett kan dokumenteres med forsikringspapirer, kjøpekontrakt, eller registrering i NOR.

Andre måter å bevis fartstid på, er ved å vise til at man har bestått praktisk utsjekk ved godkjent kurssenter, eller at man har 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter.

Andre sertifikater som legger grunnlag for Fritidsbåtskipper D5 sertifikat

Om man allerede er innehaver av enten et dekksoffisersertifikat, en STCW-konvensjonen, eller kan vise til bestått eksamen som dekkes i vedlegg III tabell A-II/3 i kvalifikasjonsforskriften. Eksamen må være avlagt på et kurssenter godkjent av sjøfartsdirektoratet.

Kursets innhold

Selve kurset går over 120 timer og dekker både teoretisk og praktisk opplæring. Kurset er delt i åtte ulike moduler og alle må bestås før sertifikat kan utstedes.

De åtte modulene er:

 • Navigasjon
 • Navigasjonshjelpemidler
 • Sjøveisregler og brovakthold
 • Skipslære
 • Sikkerhet
 • Teknologi/motorlære
 • Navigasjonshjelpemidler i praksis
 • Håndtering av fartøy