Fiskeskipper klasse C

Bærer du på en drøm om å ha havet som arbeidsplass? Kanskje arbeider du allerede ombord på en fiskebåt, men føler at tiden er kommet for å ta over styrhuset og selv være ansvarlig for navigering av fartøyet? Vel, da må du skaffe deg et sertifikat som fiskeskipper klasse C. Det er ulike krav til å oppnå et slikt sertifikat, men mulighetene for å ta kurs og avlegge prøven er gode over hele Norge.

Hva er fiskeskippersertifikat klasse C?

Et fiskeskippersertifikat klasse C, eller navigatørsertifikat som det også kalles, gir den som innehar sertifikatet rett til å føre en fiskeskøyte på opp til 15 meter i lengde og med en total bruttotonn vekt på opp til 50 tonn. Man kan også benytte sertifikatet som utelukkende navigatør ombord. I tilfeller hvor du ønsker å jobbe som navigatør, vil sertifikatet gi deg rett til å jobbe på et skip på ikke mer enn 24 meter og med en bruttotonn vekt på opp til 50 bruttotonn. Sertifikatet kan kun benyttes i fartsområde bankefiske.

Hvordan oppnå sertifikatet

For å få utstedt fiskeskippersertifikatet klasse C, må du allerede enten ha utdanning og bestått den teoretiske prøven for dekksoffiser 5. Det er et krav at man kan legge frem kompetansesertifikat for denne utdannelsen. Den andre muligheten er at du fra tidligere har avlagt og bestått eksamen som fiskeskipper.

Hva inngår i Fiskeskipper klasse C

Når du har avklart at du har det nødvendige grunnlaget for å søke plass på kurs for Fiskeskipper klasse C, vil du måtte gjennomgå et kurs hvor du blant annet får opplæring i navigasjon og ulike navigasjonshjelpemidler. Du vil også lære om sjøveisreglene og krav til vakthold på broen. Skipslære er et eget fag under kurset og vil ta for seg viktige elementer som håndtering av fartøyet, sikkerhet på havet og ved land, samt motor- og skipsteknologi. Etter å ha gjennomført kurset for Fiskeskipper klasse C, vil du besitte all nødvendig kunnskap rundt bruken av sjøkart, kompass, GPS, radar, førstehjelp, redning, varsling og manøvrering. Hver enkelt del av kurset må bestås og om man ikke klarer det første gang, er loven klar; hele kurset må gjentas. Med andre ord er det ikke mulig å bare ta opp enkelte fag om man ikke klarer det på første forsøk.

Stort ansvar

Som skipper på et skip er det nødvendig at du besitter kunnskap rundt alle segmentene ombord. Det å skulle avlegge en prøve for Fiskeskipper klasse C, er ikke for alle. Selv om det er et ønske å skulle være skipper bør man tenke seg godt om. Som skipper er man ansvarlig for navigasjon, sikkerhet, kommunikasjon med andre fartøy, kontakt med det offentlige, HMS ansvar, høyteknologisk utstyr, vedlikehold av utstyr og maskineri, samt fiske og fangst. Det er mye ansvar å bære og man skal heller ikke glemme at man skal være leder og ansvarlig for alle de ansatte om bord.

Andre krav til kursdeltakere

I tillegg til godkjent eksamen som fiskeskipper eller kompetansesertifikat som dekksoffiser 5, er det krav om at man må ha en minimums fartstid på 12 måneder om bord i et skip på minimum 10.67 meter. I tillegg må man kunne dokumentere at man besitter gyldig VHF/SRC sertifikat, et gyldig sikkerhetskurs for fiskere, som ikke er gått ut på dato, samt legeerklæring. Så snart du har alt dette på stell, kan du kontakte et kurssenter om deltakelse.

Det finnes en rekke kursinstanser over hele Norge og det er gode muligheter for å finne et kurs som passer din situasjon. Det er helt vanlig at de ulike sentrene vil tilby kurs både i form av gruppeundervisning, bedriftsinterne kurs, nettkurs og kveldskurs, så det hele kan lett tilpasses en aktiv karriere ombord på et fartøy.