Fartsgrenser på sjøen

Akkurat som på veiene i Norge er det også visse fartsregler man må forholde seg til når man ferdes i norske farvann. Utfordringen er dog at man ikke har et statlig direktiv for hele landet. Det er med andre ord opp til den enkelte kommune å bestemme hva fartsgrensen skal være i deres skjærgård. Siden vi ikke kan opplyse deg om alle tenkelig regler for alle kommuner, har vi valgt å sette sammen en oversikt over de mest stilte spørsmålene vi mottar ang. fartsgrenser på havet.

Hva betyr ”lokal fartsforskrift”?

En lokal forskrift om fartsbegrensninger på havet, er fastsatt av den enkelte kommune og er siden godkjent av Kystverket. Forskriften angir hvilken maksfart som gjelder i et bestemt havområde som befinner seg innenfor kommunens grenser. Den lokale forskriften gjelder for alle som ferdes på havet, med unntak av forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer. Andre fartøyer med lege om bord, eller fartøyer i sjøredningstjenesten er også unntatt reglene. Pr. juni 2015 er det 125 ulike forskrifter i Norge fordelt på 94 kommuner.

Hva sier regelverket om fart til havs for fritidsbåter?

Alle båtførere må følge eventuelle lokale fartsbegrensninger til havs. Dette gjelder ikke bare for fritidsbåter. Fartsbegrensninger vil variere fra kommune til kommune (eventuelt fra sted til sted) alt etter type farvann man ferdes i.

For fritidsbåter, men også andre fartøy, gjelder dermed følgende regler

  • En generell fartsbegrensning – som viser måtehold og gir føreren mulighet til å avpasse farten etter forholdene de ferdes under
  • En særlig fartsbegrensning skal benyttes ved passering av badende og mindre fartøy som kano og kajakk
  • Lokale fartsbegrensinger angitt av den enkelte kommunene.
  • I tillegg skal alle båtførere overholde regler om sikker fart, som angitt i sjøveisreglene

Innaskjærsmiljøer

For områder som faller inn under innaskjærsmiljøer som er beregnet for rekreasjon, opphold, naturopplevelse, fortøyning og ankring, anbefaler kystverket at alle overholder en fart på maks fem knop opp til 500 meter fra land.

Småbåtloven

Er man usikker på om det er lokale forskrifter man skal forholde seg til, gjør man lurt i følge småbåtloven som sier “Fritidsbåter skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier”. Ellers kan man si at på generelt grunnlag anbefaler kystvakten hastigheter på tre, fem, åtte og 30 knop, avhengig av type farvann. I stor grad er det disse anbefalingene de enkelte kommuner forholder seg til. Man kan lese mer om kystvaktens anbefalinger på deres hjemmesider.

Fartsgrense i badeområder

Når det kommer til områder hvor det befinner seg badende, er det generell fartsbegrensning i hele landet. Fartsforskriften § 3 i småbåtloven sier at Dersom man passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal man ikke gå med større fart enn 5 knop”.

Hvorfor har vi ikke en felles bestemmelse for hele landet?

Norge har en lang og meget variert kystlinje, i tillegg til mange typer trafikk varierer også mengden trafikk fra område til område og fra sesong til sesong. Bare tenk over hvor stor forskjellen er mellom eksempelvis Kragerø og Vardø i juli med tanke på generell aktivitet på havet og langs strandlinjen. Disse forholdene gjør det ekstremt vanskelig å skulle ha et lovverk for hele landet. Det betyr dog ikke at det ikke er ønskelig og en rekke forbund jobber for nettopp et felles lovverk. Løsningen inntil videre er å fokusere på riktig opplæring og holdningskampanjer som man håper skal begrense antall ulykker og overtramp av allemannsretten.

Skal du styre båt i ukjent farvann anbefales det at du kontakter kystvakten eller den enkelte kommune da det ikke er sikkert at din GPS er oppdatert med alle fartsgrenser langs norskekysten.