Båtførerprøven

Drømmen om det åpne havet er noe som sitter i ryggmargen på nordmenn, litt som det hevdes at vi er født med ski på beina, er vi også født med gode sjøbein. Vi er en nasjon av mennesker som føler seg hjemme på havet og havet har i alle år vært en viktig kilde til både mat og arbeid i vår lille nasjon. Enn så sjøvante vi er, må vi dog alltid huske å respektere havet og de enorme naturkreftene. Som de sa i gamle dager, havet gir og havet tar. Så skal du legge ut på havet i båt bør du ta et båtførerbevis. Nå er det ikke krav om båtførerprøve om du skal føre en båt på under åtte meter, eller med en motor på under 25 hestekrefter, men det er uansett å anbefale at man avlegger prøven, da den ikke bare tar for seg hvordan man styrer en båt, men også bruker mye tid på generell sikkerhet.

Krav til deg som båtfører

Skal du føre en båt med en lengde på over åtte meter, eller en båt med en motor på mer enn 25 hestekrefter, er du ved lov pålagt å avlegge en båtførerprøve. De nye kravene trådte i kraft i 2010 og gjelder alle som er født etter 1980. Så snart man er fylt 16 år kan man etter å ha avlagt og bestått prøven, føre en båt på opp til 15 meter, eller 50 fot som man sier på havet. Båten kan også ha ubegrenset antall hestekrefter. Båtførerprøven kan avlegges over hele landet og en rekke kurssenter og båtforhandlere er behjelpelig med å få avlagt prøven.

Båtførerprøven = Økt sikkerhet til havs

Mange vil føle at en båtførerprøve er unødvendig og bare bortkastet tid, men hensikten er at man skal sikre alle som ferdes på havet og unngå alvorlige ulykker. Ved å avlegge prøven på et godkjent senter, vil man tilnærme seg nødvendig informasjon som navigasjon, kartlesning, sjøvettregler og ikke minst god sjømannskap. Alle er viktige punkter for å sikre at man selv og andre som ferdes i samme farvann er trygge. Derfor anbefales det at også personer født før 1980 avlegger en prøve om de skal styre en båt. Om du føler du ikke trenger det og loven ikke pålegger deg å avlegge prøven, skal du være oppmerksom på at ved å avlegge prøven kan du oppnå rabatt fra ditt forsikringsselskap.

Slik tar du båtførerprøven

Det første du må gjøre for å kunne avlegge båtførerprøven er å registrere deg på nett via siden Båtførerregisteret.no. Etter at du har registrert deg må du betale eksamensgebyr på kroner 704. Gebyret dekket kostnadene med en eksamen og om du ikke består, må du betale gebyret på nytt. I tillegg til eksamen dekker gebyret registrering av deg som båtfører med båtførerbevis i det nasjonale registeret. I det nasjonale registeret vil du til enhver tid finne en oversikt over de ulike sertifikatene du innehar.

Bytt utenlandsk båtførerbevis til et norsk bevis

Om du har avlagt båtførerprøve i et annet land, kan du søke om å få godkjent dette for bruk i norske farvann. Kravene til innbytte er at man søker via sjøfartsdirektoratet.no og at man kan vise til et bevis fra en godkjent institusjon i utlandet, samt at man har avlagt prøven på et tidspunkt man var bosatt i utlandet og var bosatt i landet hvor prøven ble avlagt i minimum et år. Dersom du ønsker bekreftelse på om ditt sertifikat vil være gyldig i Norge, kan du sende en mail til post@sdir.no eller bat@norsktest.no.

Krav til bestått båtførerprøve

For å bestå prøven må minimum 80% av svarene være riktige. Det kreves i tillegg at emne 4, «Særskilt viktige emner», bestås med over 80%. Du får tilsendt båtførerbeviset i bankkortformat 2-4 uker etter bestått prøve.