Velkommen til Norskebåtskoler.no, nettsiden for deg som elsker båtlivet og ønsker mer informasjon om våre ulike sertifikat og lovverk som gjelder i norske farvann. Nordmenn er et sjøfarende folkeslag og de aller fleste nordmenn har et forhold til havet. Om det er som arbeidsplass eller bare for rekreasjon med familie og venner, vi elsker havet og vi er utrolig flinke til å benytte oss av alle de gleder havet gir.

Båtsertifikat

Norge har som andre land hvor havet spiller en viktig rolle i innbyggernes liv, alt for mange uhell og dødsfall på havet. Vi er rett og slett ikke flinke nok til å respektere de farene som ferdsel på havet bringer med seg. Fra gammelt av sa man “Havet det gir og havet det tar”. Den gang var det ment opp mot alle fiskerne som aldri kom hjem til sine kjære, men det gjelder like mye i dag. Alt for mange legger i dag ut i fritidsbåter uten å respektere de farer det innebærer. Selv om Norge har et strengt regelverk for føring av båt og vi siden 2010 har hatt krav om båtførerbevis for alle som er født etter 1980, har vi alt for mange dødsulykker til havs. Sjøfartsdirektoratet anbefaler alle som skal føre båt å avlegge båtførerprøven, selv om de ikke er pålagt det ved lov. Selv erfarne båtførere kan lære noe av prøven og man får en påminnelse om de farer som lurer. Ikke minst får man en innføring og oppfriskning av hvordan man skal takle en eventuell krisesituasjon på havet. Loven sier at alle som er født etter 1980 skal avlegge båtførerprøven om de ønsker å føre en båt som er lengre enn åtte meter, eller har en motor på mer enn 25 hestekrefter. Så snart man har fylt 16 år kan man avlegge prøven, og består man, er man skikket til å føre en båt på opp til 15 meter, eller 50 fot som man sier på havet. Båten kan også ha ubegrenset antall hestekrefter. Når man tenker seg om er det galskap at en person født før 1980 skal kunne kjøpe seg en båt på 50 fot og fritt legge ut på havet, helt uten erfaring og kunnskap. I likhet med Norges småbåtforbund og andre organisasjoner anbefaler også vi i norske båtskoler at alle som skal styre båt avlegger båtførerprøven først. Kostnaden med prøven er meget beskjeden og det koster ofte ikke mer enn man får i avslag på forsikringen sin som innehaver av sertifikatet.

Båtsertifikat for erfarne sjøfolk

Om du allerede har bestått båtførerprøven og ønsker å ta neste steg på stigen, kan du anskaffe deg et Internasjonalt båtførersertifikat ICC, eller kanskje det er Kystskippersertifikat D5 som er drømmen. Uansett vil du finne det du trenger av informasjon her på norskebatskoler.no. Vi har samlet informasjon om de ulike sertifikatene og hvilke krav du er pliktig i å imøtekomme om du ønsker å avlegge eksamen. ICC sertifikatet er naturlig nok det flest nordmenn ønsker å avlegge eksamen i. I korte trekk er ICC sertifikatet et internasjonalt båtsertifikat som er utarbeidet av FN under resolusjon 40. Resolusjonen er i dag underskrevet at Østerrike, Hviterussland, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Romania, Slovakia, Sør-Afrika (ikke en medlemsstat), Sveits og Storbritannia. I tillegg til disse landene er det en rekke ferieland som står høyt hos oss nordmenn som også godtar sertifikatet, selv om de ikke har signert avtalen. Dette gjelder blant annet Spania, Portugal og Hellas. ICC sertifikatet gir deg som båtfører rett til å føre en båt på opp til 50 fot i alle farvann som tilhører landene som er nevnt her.

Vi håper du finner den informasjonen du leter etter og skulle det være noe vi ikke har berørt, anbefaler vi deg å kontakte sjøfartsdirektoratet direkte. De vil kunne besvare de fleste spørsmål du ikke måtte finne svar på her.